CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LẶN LAM HỒNG

http://www.lhdiving.xvnet.vn

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LẶN LAM HỒNG

Địa chỉ: Số 30 Võ Thị Sáu, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: +84 254 3510 379 | Fax: +84 254 3510 369
Website: 
www.lhdiving.com.vn

 

Mr. Cao Mạnh Hùng - Giám đốc

Mobile: (+84) 906 606 946

Email: hungcm@lhdiving.com.vn

 

Mr. Phạm Văn Sơn – Phó Giám đốc

Mobile: (+84) 909 125 789

Email: sonpv@lhdiving.com.vn

 

Mr. Lê Xuân Tuyên - Phụ trách Thương mại

Mobile: (+84) 986 720 832

Email: tuyenle@lhdiving.com.vn

 

 

 

MẪU LIÊN HỆ