http://www.lhdiving.xvnet.vn

THỰC HIỆN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN ĐÀ TÀU PACIFIC VUNG TAU

Ngày đăng: 09/09/2021

  • Công Việc: Lặn Kiểm Tra Phần Chìm Tau Thay Cho Lên Đà Trung Gian
  • Tên Tàu: PACIFIC VUNG TAU
  • IMO: 9586942
  • Khách Hàng: CTY CP Hàng Hải và Năng Lượng Hải Mã
  • Đăng Kiểm: ABS
  • Ngày thực hiện: 24 tháng 6 năm 2021
  • Địa điểm: Khu Neo Vũng Tàu