http://www.lhdiving.xvnet.vn

Thực hiện Kiểm tra phần chìm tàu OCEAN 03

Ngày đăng: 26/03/2021

 - Phạm vi công việc: Thực hiện lặn kiểm tra phần chìm tàu 

- Tên tàu: OCEAN 033

- IMO: 8918588

- Đăng kiểm: PMDS

- Chủ tàu: Cty TNHH TMDV Hàng Hải Sông Lam

- Ngày thực hiện: 20 tháng 02 năm 2021

- Địa điểm: Cảng Thương cảng - Vũng tàu